Asal Mula Desa Gedangan (Versi Basa Jawa)

Wekdal sumanten, wonten salah satunggaling tiang rondho ingkang gesang wonten salah satunggaling panggenan. Keranten kawotenanipun rondho, piyambakipun gadhah pemanggih bilih rondho langkung ringkih saha langkung kirang kathah hasil makaryanipun kebanding kaliyan tiang ingkang jangkep(suami-istri).
Pramila saking punika piyambakipun, saestu setiti, ngati-ati lan gemi. Gadhah pengasilan kathah utawi sekedik tetep sebagian dipun sisihake kangge cadangan dinten wingking, keranten gadhah pemikiran ajrih menawi putra wayah dinten wingking kekirangan pangan.
Saksampunipun ngempal, dipun damelaken gudang kangge nyimpen pangan. Saklajengipun, tiang kathah saking tembung gudang pangan dipun sebat Gedangan (Gudang+Pangan).

0 komentar:

 

© Copyright Alam Perwira | Born to Glory Template Created By : Alam Perwira and original template by Denzdii | Powered By : Blogger